Síkpalatetők felújítása

Általános ismertető

A síkpalával fedett magastetők felújításához alkalmazható a BMI Villas által gyártott, színes mintás Villas Color hegeszthető bitumenes lemez, mellyel bontás nélkül, gyorsan és biztonságosan, a meglévő fedés megtartásával, készíthető el a síkpalatetők felújítása. A jelenleg érvényes tűzvédelmi szabályzat (OTSZ) alapján az alkalmazhatóság minden esetben az adott épület kockázati besorolása és tűzvédelmi jellemzői alapján dönthető el a kivitelező, vagy tervező által. A Villas Color fedéssel felújított tetők élettartama akár 10 évvel meghosszabbodik.

A tetőfelújítás előkészítése

Meg kell vizsgálni a tetőszerkezetet kialakítását és teherbírását a tetőfelújítás szempontjából, továbbá ellenőrizni kell a szarufák, szelemenek, oszlopok, deszkázat állapotát. Amennyiben szükséges a tetőt meg kell erősíteni, vagy a gyenge elemeit kicserélni. A gomba vagy rovarkár okozta károsodás esetén megszüntető favédelmi kezelés, egyéb esetekben –amennyiben korábban nem készült- megelőző favédelem szükséges. A tetőtér megfelelő átszellőztetését az eresz alatt kialakítandó légbevezetéssel, és a gerinc mentén elhelyezendő kiszellőző nyílásokkal kell biztosítani.

Tetőtérbeépítés esetén hő- és páratechnikai számítással kell meghatározni, illetve meglévő szerkezetek esetén ellenőrizni a létrejövő szerkezet megfelelőségét, mivel a bitumenes lemezzel történő felújítást követően a korábban átszellőző fedés helyett egy vízhatlan, párazáró fedés jön létre. A hőszigetelés belső oldalán párazáró réteg elhelyezése szükséges. A tetőfedés alatt közvetlenül min. 5 cm magas átszellőztető légréteg kialakításával kell biztosítani, hogy az eresz alatt bevezetett szellőző levegő a fedés alatti teljes tető felületet át tudja szellőztetni, majd a gerinc mentén távozni.

A tetőfelújítás technológiája

A tetőfelületet mechanikailag, ill. nagynyomású mosással kell letisztítani, a száradási idő min. 24 óra. A törött, repedt palákat ki kell cserélni, a meglazult elemeket szabályosan rögzíteni kell.  Az ereszcsatorna és az eresznél vízorros ereszszegély lemez megléte és állapota ellenőrizendő, szükség esetén ezeket ki kell javítani, ha nem javíthatók, akkor cserélni kell, ha hiányzik akkor pótolni szükséges.  A felület síkfogassága, rajzolati fogassága és az élek hullámossága legfeljebb 4 mm lehet.

A tetőfelületre és a fémlemez felületekre minden esetben Siplast Primer Speed SBS bitumenes alapozó felhordása szükséges. Ennek száradását követően a tetőn ki kell tűzni, majd ki kell jelölni az első lemezsávot, az ereszre merőlegesen. A kitűzést követően a tető szélétől indulva készítsük el a fedést, min. 75% felület arányú lángolvasztással leragasztva. Az átfedések alatt mechanikai rögzítés szükséges, kivéve, ha a helyi viszonyokat figyelembe vevő számítás alapján ez nem szükséges.  Az átfedéseket teljes szélességben lángolvasztással kell leragasztani. A vápa alátétfedését a tetőfedéshez felhasznált anyagból, vagy a mintázat nélküli E-G 40 S/K Color lemezből kivágott 50 cm széles lemezsávból kell elkészíteni, a szélek mentén minden esetben mechanikai rögzítéssel.  A tetőre hófogókat kell elhelyezni. 10 m szarufahossz felett 2 sor hófogó szükséges

A bitumenes lemez tekercseket felrakás előtt ki kell tekerni, és ellenőrizni, hogy a színek egységesek-e és a minták szabályosak-e. Az ellenőrzést a tetőre való felhelyezéskor három soronként meg kell ismételni. Egy tetőre csak egy gyártásból származó, azaz azonos dátummal gyártott bitumenes lemez alkalmazható. A gyártási idő a tekercseken lévő szalagon található dátum alapján ellenőrizendő!

Hasznos tudnivalók

A tetőfedés alatti átszellőztetés

– csökkenti a tetőszerkezet, és a tetőfedés aljzatának nedvességtartalmát,

– csökkenti a tetőfedés és a tetőtér hőmérsékletét a nyári napsütés okozta felmelegedéskor,

– egyenletes hőmérsékletet biztosít, többek közt a téli, eresz környéki jegesedés elkerülése érdekében.

Az előírások be nem tartása esetén a termékre vonatkozó garancia nem érvényesíthető!

Tűzvédelem, munkavédelem és biztonságtechnika

A tetőfelületen csak alátét teherelosztó létrával történhet a munkavégzés. A munkát végző dolgozó biztonságos kikötéséről, leesés elleni védelméről, munkavédelmi felszereléséről gondoskodni kell. Azbeszt anyagú fedések esetén a veszélyes anyagokra vonatkozó munkavégzési szabályok betartandók. Az eltávolított szennyeződés és a mosóvíz veszélyes hulladékként kezelendő! A tűzvédelmi előírások mind a kivitelezéskor (pl. gázláng használata, gázpalack tárolása), mind pedig a felújított tetőszerkezetre, tetőfedésre vonatkozóan betartandók. Az oldószeres bitumenmáz felhordásánál, valamint fa anyagú szerkezetek közvetlen közelében tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.