Garanciális feltételek

1. A BMI Magyarország az általa gyártott és forgalmazott termékekre a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek gyártói honlapon megtalálható dokumentumokban rögzített időtartamú jótállást vállal az 1.2-es pontban részletezettek alapján.

A Bramac tetőkibúvók (Luminex és Luminex alu), valamint az Awak felülvilágító rendszerekre a 151/2003. Korm. rendelet előírásai szerint a kötelező jótállás követelményeit alkalmazzuk, és ezen termékekre Jótállási Jegyet biztosítunk.

 

2. Garancia érvényesítésének általános feltételei

A Bramac Garancialevél kiállítását a Vevő kezdeményezi. Ehhez az átvételt igazoló szállítólevelet és a szállítólevélen feltüntetett valamennyi termékről a Viszonteladó Partner által kiállított számla másolatát szükséges megküldeni postai úton, vagy elektronikus formában a BMI Magyarország Kft. részére az alábbi címek valamelyikére:

Postacím: 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.

E-mail: infohu@bmigroup.com

A BMI Magyarország Kft. Rendszermester Partnere által elvégzett tetőfedő munka esetén a garancialevél érvényesítését a Rendszermester Partner is elvégezheti.

A rendszergaranciában értékesített, és a rendszergarancia feltételeinek megfelelő tetők esetében a 15 év rendszergaranciát tanúsító garancialevél külön kérelmezhető a BMI Magyarország Kft-nél, az alap garancialevél mellé. A 15 év rendszergarancia jogosságát a garancialevél kiállításakor a helyszínen nem ellenőrizzük, hanem feltételezzük, hogy a számlán szereplő rendszertartozékok szakszerűen beépítésre kerültek és a tető minden jellemző csomópontjára Bramac Star tartozékelem épült be. Esetleges garanciaidőn belüli reklamáció esetén, a helyszínen tapasztaltak döntik el a rendszergarancia jogosságát.

7 fokos rendszergaranciában értékesített, és annak megfelelő tetők esetében a 15 év rendszergaranciát biztosító kiegészítő garancialevelet a BMI Magyarország Kft. szakirányú képzésén részt vett és jogosultsággal rendelkező kivitelezők érvényesíthetik. Az alap Bramac Garancialevél érvényesítése az első bekezdésben részletezettek szerint történik. A kiállított Garancialevelet a BMI Magyarország Kft. postai úton juttatja el a Vevő részére. A garanciális igény a vásárlást igazoló számla, a mennyiséget igazoló szállítólevél és Bramac termékeknél érvényesített garancialevél bemutatásával reklamációs űrlap kitöltésével kezdeményezhet a BMI Magyarország Kft.-nél az 1.2. pontban írt postacímen, vagy e-mail címen. A garancia érvényesítésének feltétele, hogy a kivitelezés feleljen meg a kivitelezés időpontjában érvényben lévő építőipari jogszabályoknak, műszaki szabványoknak, irányelveknek, továbbá a termékre kiadott termékleírásokban és alkalmazási előírásokban (Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatóiban, a Termék adatlapokban, a Termékismertetőben, a Felhasználói útmutatókban) foglaltaknak, valamint a termék tárolására, szállítására, beépítésére és használatára vonatkozó előírásoknak. A termékleírások, tervezési és alkalmazástechnikai útmutatók a BMI Magyarország Kft., hivatalos honlapján – www.bramac.hu oldalon – vízszigeteléssel kapcsolatos termékekhez – a www.villas.hu oldalon – megtalálhatóak, letölthetőek. A BMI Magyarország Kft. kínálatában szerepelnek a hazai műszaki előírások által nem szabályozott magas innováció tartalmú termékek. Ezekben az esetekben a garancia feltétele a BMI Magyarország Kft. adott termékre vonatkozó alkalmazástechnikai előírásainak maradéktalan betartása. A BMI Magyarország Kft. értékesítési és marketing tevékenysége során az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben meghatározott garanciális feltételektől a Vevő számára kedvezőbb garanciális feltételeket is meghatározhat, melynek feltételei külön Garancialevélben kerülnek meghatározásra. A jogszabályban foglalt kötelező alkalmassági időn túli garanciavállalás Magyarország határain belül érvényes. A garancia és a termékfelelősség – egyéb eladói nyilatkozat hiányában – a termék Vevő felé történő értékesítésének az időpontjával kezdődik. A szigetelő lemezekre és a kiegészítő termékekre (kellősítő, ragasztó és tömítő stb. anyagok- ra) vonatkozó garanciavállalásnak további feltétele, hogy a termékeket a Viszonteladó Partner az átvételtől az értékesítésig legfeljebb 3 hónapig tárolja, és a termék továbbértékesítéstől számított 3 hónapon belül beépítésre kerüljön

A felhasználás előtt a felhasználónak legalább szemrevételezéssel ellenőrizni kell a terméket, annak műszaki paramétereit. Hibásnak ítélt anyagot felhasználni nem szabad! A hibásnak vélt anyagot haladéktalanul jelezni kell a BMI Magyarország Kft., mint garanciavállaló felé, a kivizsgálás és további intézkedések (pl. alkalmazástechnikai szaktanácsadás, reklamációs ügyintézés stb.) érdekében. A hibásnak vélt anyag hibáját, állapotát a hiba észlelésekor fotókon kell rögzíteni. A megreklamált termék állagának védelméről a reklamációs ügyintézés lezáródásáig gondoskodni kell. A BMI Magyarország Kft. tájékoztatja a Viszonteladó Partnert és a Vevőt arról, hogy a természetes anyaggal készülő (pl. palaszórással ellátott) termékek színe a termék funkciója (vízszigetelés) szempontjából nem bír jelentőséggel, a termékekre vonatkozó szabványok a szóróanyag színére vonatkozóan nem tartalmaznak követelményt, ezért a BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a termékeket eltérő színű szóróanyaggal szállítsa. Kivételt képeznek ez alól a magastetők szigeteléséhez kifejlesztett és a BMI Villas Color 3D termékek, melyek esetében a termék a színkártyán és/vagy árjegyzékben bemutatott színnel, ill. mintázattal kerül forgalmazásra. A termékek egyes tekercseinek teljes színazonosságát a természetes anyagok tulajdonságai miatt a BMI Magyarország Kft. nem tudja garantálni, ami azt jelenti, hogy kismértékű színeltérés a BMI Villas Color 3D termékek esetén is előfordulhat. Egy épületre csak azonos gyártási időpontban készült termék alkalmazható, és a termék színe a beépítés előtt ellenőrizendő. A beépített termékek színe – a nedvesség, az időjárás, valamint a nap UV sugárzásának következtében – az idő múlásával is megváltozhat.

A fentiek miatt a BMI Magyarország Kft. nem vállal jótállást, illetve nem szavatol a termékek színazonosságáért, színtartósságáért.

Nem tekinthető minőségi hibának a beton és kerámia tetőcserepek elszíneződése, mohásodása, mert ezek természetes folyamatok, és a termék használati értékét nem befolyásolják. A garancia ( jótállás) nem vonatkozik az extrém időjárási körülmények, a vis maior eseteire, a tetőn történő szakszerűtlen közlekedés vagy elemi kár által okozott hibákra, továbbá a nem megfelelő raktározásból, kivitelezésből, beépítési módból, szakszerűtlen átalakításból, felújításból vagy a karbantartás hibájából, elmaradásából, gondatlanságból és nem rendeltetésszerű használatból adódó károsodásokra és hibákra. A garanciaidő alatt végzett épületbővítés, utólagos szigetelés, javítások a garancia időtartamát nem növelik, de a szigetelő réteget érintő, vagy azt kiegészítő szakszerűtlen munkák végzése garanciavesztéssel jár. A garanciával érintett szerkezettel kapcsolatos munkákból adódó esetleges vitás helyzetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a tetőt érintő munkákat előzetesen egyeztessék a BMI Magyarország Kft.-vel, és kérjék a munkavégzés jóváhagyását, valamint annak feltételeinek rögzítését. A garanciaidő alatt szabályszerűen benyújtott garanciális igény megalapozottsága esetén a hiba jellege és orvoslásának módja alapján a BMI Magyarország Kft. a beépített, meghibásodott termékre vonatkozóan javítást (illetve javítóanyagot) ajánl fel, vagy a hibás terméket kicseréli, vagy árengedményt ad. A BMI Magyarország Kft. csere esetén átvállalja a csere miatt felmerülő költségeket.

A következménykárokra a garanciavállalás nem terjed ki. Amennyiben a termék nincs beépítve, a BMI Magyarország Kft. kicseréli a hibás anyagot, vagy amennyiben a hiba nem akadályozza a rendeltetésszerű felhasználást, közös megállapodás alapján a hiba mértékének megfelelő árengedményt adhat. A BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a bejelentést a helyszínen kivizsgálja, valamint a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.